Christ-Centered Home

Back to Sermon Archive
 banner

Christ-Centered Home

April 24, 2016

Parenting

Speaker: Daniel Stephens Series: Christ-Centered Home Verse: Proverbs 22:6, Deuteronomy 6:4–6:9, Deuteronomy 6:20–6:20, Ephesians 6:4, 2 Timothy 3:14–3:17, 2 Timothy 1:5

April 17, 2016

Marriage Part 2

Speaker: Daniel Stephens Series: Christ-Centered Home Verse: Genesis 1:26–1:31, Genesis 2:24–2:25, Genesis 3:1–3, 1 Peter 5:8

April 10, 2016

Marriage Part 1

Speaker: Daniel Stephens Series: Christ-Centered Home Verse: Genesis 3:1–3:9, Ephesians 5:21–5:33

April 3, 2016

Individual

Speaker: Morgan Stephens Series: Christ-Centered Home Verse: 1 Peter 2:4–2:21

April 9, 2017

U Can Do It

Speaker: Daniel Stephens Series: UDisciple

April 2, 2017

Making Disciples

Speaker: Mickey Eckles Series: UDisciple

March 26, 2017

Disciple Defined

Speaker: Daniel Stephens Series: UDisciple

March 5, 2017

All the Gifts Part 2

Speaker: Daniel Stephens Series: Unwrapping the Gifts Verse: 1 Corinthians 14:1-25

February 26, 2017

All the Gifts Part 1

Speaker: Daniel Stephens Series: Unwrapping the Gifts Verse: 1 Corinthians 12:7